View Resource

Flota samochodów napędzanych biopaliwami Przegląd najnowszych możliwości Wprowadzenie do „Przewodnika technicznego”
Running your fleet of vehicles on biofuels An overview of the latest options An introduction to the Technical Guidance
„Przewodnik
techniczny” koncentruje się właśnie na takich mieszankach paliwowych o wysokiej zawartości biokomponentów i obejmuje podstawowe zagadnienia
związane z biopaliwami, ich aspekty techniczne
oraz doświadczenia użytkowników. W tej broszurze
podsumujemy szczegółowe informacje przedstawione
w „Przewodniku technicznym”.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Process
 • Implement Action
 • Measures Implemented
 • Energy
 • Financing
 • Policy
 • Renewables
 • Technology
Type of resource:
 • Guideline / handbook
 • Guide
Medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • General information
 • Planning
Author: SenterNovem
Publisher: SenterNovem
Published in: 2009
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Business / service
Topic:
 • Energy
 • Transport
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Terms of use / copyright info:
© 2009 SenterNovem, Utrecht, The Netherlands. Photo front cover: Webletters, Anna Groot.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission of SenterNovem.
Energy Subject:
 • Energy production
 • Energy use
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
 • Energy efficiency -Material
 • Energy efficiency -Technology
 • Energy storage
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy - Biofuel
Users did not rate this entry yet !
rating