View Resource

MÜNSTER, Tyskland Den fælles borgerpagt for beskyttelse af klimaet
MÜNSTER, Germany The Citizen’s Pact for Climate Protection
I Münster, Tyskland, har man en lang tradition for at arbejde med klimabeskyttelse - og en tradition for at håndtere arbejdet kollektivt. Nøgleordet i Münsters klimaarbejde er borgerinddragelse, som er en afgørende faktor, hvis Münsters skal nå sin ambitiøse målsætning om at reducere sit CO2 udslip med 40% i år 2020 (sammenlignet med 1990-nivaeu). Indbyggerne bliver involveret gennem Borgerpagten for klimabeskyttelse (“Münster packt's! Der BürgerPakt für Klimaschutz“).
Resource(s) downloads:
LG Action case_Münster_DK.pdf [LG Action case_Münster_DK.pdf, 552.64 kb]
Icon/category:
 • Process
 • Plan Action
 • Energy
 • People
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Guidance
 • Implementation
 • Networking
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Institutional
 • Municipal
Topic:
 • Climate adaptation
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Energy
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy network
Users did not rate this entry yet !
rating