View Resource

BARCELONA, Hiszpania Nowy model energetyczny odpowiedzią na zmiany klimatu
BARCELONA, Spain A new energy model to tackle climate change
Spośrod miast krajów wysoko rozwiniętych, barcelone wyróżnia się jednym z najniższych wskaźników emisji gazów cieplarnianych na osobę – mniej niż 4 tony ekwiwalentu CO2 na rok. Mimo tego, ochrona klimatu jest jednym z głównych priorytetów dla władz miasta, które opracowały nowy model polityki energetycznej, będący odpowiedzią na zmiany klimatu redukcja zużycia energii, większa efektywność energetyczna i lepsze wykorzystanie energii odnawialnej. Podejście to wsławiło się już wdrożeniem system ogrzewania słonecznego i w dalszym ciągu rozwija nowe projekty.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Barcelona_PL.pdf [LG Action case_Barcelona_PL.pdf, 629.06 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
 • Policy (local)
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate mitigation
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Electricity
 • Energy efficiency
Renewable Energy Technology:
 • Solar energy
 • Solar energy - Photovoltaics (PV)
 • Solar energy - Solar thermal electricity
Users did not rate this entry yet !
rating