View Resource

MÜNSTER, Niemcy Obywatelskie Porozumienie dla Ochrony Klimatu
MÜNSTER, Germany The Citizen’s Pact for Climate Protection
Münster szczyci się długą tradycją działań na rzecz klimatu, które zawsze traktowano tam jako zbiorowy wysiłek. Zaangażowanie obywateli jest nieodłączną częścią takiego działania – czynnikiem niezbędnym dla realizacji ambitnego planu ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 40% do roku 2020 (w zestawienie w rokiem 1990). Sposobem na zaangażowanie obywateli jest właśnie Obywatelskie Porozumienie dla Ochrony Klimatu (“Münster packt's! Der BürgerPakt für Klimaschutz“).
Resource(s) downloads:
LG Action case_Münster_PL.pdf [LG Action case_Münster_PL.pdf, 517.68 kb]
Icon/category:
 • Process
 • Plan Action
 • Energy
 • People
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Guidance
 • Implementation
 • Networking
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Institutional
 • Municipal
Topic:
 • Climate adaptation
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Energy
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy network
Users did not rate this entry yet !
rating