View Resource

FREIBURG, Tyskland Organisering af de vigtigste lokale aktører i klimastrategien
FREIBURG IM BREISGAU, Germany Organising key local actors in the Climate Strategy
Freiburg er en berømt grøn by med en lang tradition for miljøbevidsthed, som systematisk har beskæftiget sig med klimabeskyttelse. Gennem en kombination af energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energi præsenterer byen en mangfoldighed af lokale klimaindsatser, som også fremhæver behovet for kommunalt lederskab og engagement i lokalsamfundet. Den seneste klimabeskyttelsesstrategi 2030, som sigter mod en 40 % reduktion af CO2 inden 2030, bekræfter, at afbødning af klimaændringerne er en prioritet på lang sigt. Det kræver også en effektiv koordinering og inddragelse af en bred vifte af aktører - at gøre det til en udfordrende, men samtidig givende opgave.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Freiburg_DK.pdf [LG Action case_Freiburg_DK.pdf, 680.47 kb]
Icon/category:
 • Process
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Monitor & Evaluate
 • Energy
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
 • Monitoring
 • Planning
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Energy efficiency
 • Local (economic) development
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy network
Users did not rate this entry yet !
rating