View Resource

Priporočila ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja
Recomendations to the municipal environmental protection program
Občinski program varstva okolja (OPVO) je programski dokument, ki nastane z načrtovanjem, tako da ne gre zgolj za zbiranje podatkov. Priprava OPVO je proces, ki aktivira vse akterje na področju varstva okolja, celotno občinsko upravo in javnost.Priporočila za pripravo OPVO so namenjena predvsem:
- zagotavljanju vsebinske in metodoloŠke enotnosti in primerljivosti pri pripravi,
- spremljanju in vrednotenju OPVO, kar bo prispevalo tudi k usklajenosti lokalne okoljske politike z nacionalno politiko in s politiko EU,
- uveljavljanju celostnega in dolgoročnega okoljskega načrtovanja,
- usmeritvi občin v ciljno načrtovanje in programsko/projektno vodenje na področju varstva okolja in na tistih področjih, ki imajo na okolje vpliv,
- kot pomoč pri pripravi projektnih nalog za izvedbo javnih naročil za izbiro zunanjih izvajalcev.
Icon/category:
 • Methodology
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Methodology
Author: MOP
Published in: 3, 2007
Relevant for:
 • Slovenia
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Biodiversity
 • Buildings
 • Climate adaptation
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Corporate social responsibility
 • Ecolabels
 • Energy
 • Energy efficiency
 • Energy performance contracting
 • Environmental management system
 • Fair trade
 • Greening events
 • Including small & medium sized enterprises
 • Innovation
 • Life-cycle costing
 • Local (economic) development
 • Recycling & waste
 • Responsible investment
 • Sustainable consumption & production
 • Transport
 • Waste
 • Water
Language:
 • Slovene
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating