View Resource

OSTRAVA, Tjekkiet Forsøgsprojekt: Flerfunktionelt hus, der kører på 100 % vedvarende energi
OSTRAVA, Czech Republic Test case: multi-purpose house running 100% on renewable energy
Som et vigtigt forsøgsprojekt blev en gammel børnehave i udkanten af Ostrava forvandlet til et flerfunktionelt lavenergihus til børn, deres lærere og familier. Ideen med projektet var at undersøge mulighederne for at øge bygningsarealer og anvende teknologi til lavenergibyggeri, herunder vedvarende energikilder. Projektet realiserede en ny, innovativ og miljøvenlig tilgang til energi ved hjælp af solenergi, træflis og underjordisk varmeveksler til varmegenvinding. Selvom bygningsarealet steg, faldt brændstofforbruget, og 100 % af energien bliver leveret fra vedvarende energikilder.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Ostrava_DK.pdf [LG Action case_Ostrava_DK.pdf, 230.51 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Renewables
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
 • Planning
Author: Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC)
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Buildings
 • Climate mitigation
 • Energy efficiency
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Electricity
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating