View Resource

Broszura "Porozumienie dla wszystkich dzięki wsparciu solidnych struktur"
Brochure "Supporting Structures make the Covenant a reality for all"
Broszura jest poświęcona Strukturom Wspierającym Porozumienie Burmistrzów, tj. organizacjom, których zadaniem jest pomoc miastom i gminom w wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do Porozumienia, w tym w sporzadzeniu bazowej inwentrayzacji emisji, opracowaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii czy mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego. W broszurze omówiono zadania Struktur Wspierających oraz najlepsze przykłady ich realizacji pochodzące z różnych państw, w tym z Hiszpanii, Włoch, Francji, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji.
Icon/category:
 • Methodology
 • Plan Action
 • Measures Implemented
 • Achievement
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Methodology
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating