View Resource

Prezentacja o projekcie 50000&1 SEAPs oraz integracji planów SEAP z systemami zarządzania energią
Presentation on the 50000&1 SEAPs project and the integration of SEAPs with energy management systems
Prezentacja przedstawia projekt 50000&1 SEAPs, mający na celu wsparcie miast i gmin w zrównoważonym zarządzaniu energią poprzez wprowadzenie kompleksowego podejścia do integracji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemami zarządzania energią zgodnymi z uznanymi standardami jak np. ISO 500001 czy EEA. Prezentacja pokazuje też, jak krok po kroku wdrożyć SZE oparty na tzw. Cyklu Deminga (Planuj - Wykonaj - Sprawdź - Zastosuj) oraz jak zintegrować go z lokalnym planem SEAP.
Resource(s) downloads:
Prezentacja o projekcie 50000&1 SEAPs.pdf [Prezentacja o projekcie 50000&1 SEAPs.pdf, 1968.99 kb]
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Energy
 • SEAP
Type of resource:
 • Presentation
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • General information
 • Policy (local)
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating