View Resource

Fryburg Bryzgowijski, Niemcy Współpraca z najważniejszymi partnerami Strategii Klimatycznej
FREIBURG IM BREISGAU, Germany Organising key local actors in the Climate Strategy
Fryburg, miasto o długich tradycjach aktywności ekologicznej, słynie z zaangażowania w wykorzystanie energii słonecznej i konsekwentnego działania na rzecz ochrony klimatu. Miasto wykorzystuje szeroką paletę działań lokalnych, od oszczędności energii, przez rozwiązania efektywne energetycznie do energii ze źródeł odnawialnych, na każdym kroku podkreślając potrzebę zdecydowanego przywództwa ze strony samorządu i zaangażowania społeczności. Najnowsza strategia klimatyczna, zakładająca redukcje emisji dwutlenku węgla o 40% do roku 2030 stawia na pierwszym miejscu łagodzenie procesu zmian klimatu. Cel ten wymaga skutecznej koordynacji działań wielu partnerów, co czyni go bardzo ambitnym, ale też satysfakcjonującym.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Freiburg_PL.pdf [LG Action case_Freiburg_PL.pdf, 658.66 kb]
Icon/category:
 • Process
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Monitor & Evaluate
 • Energy
 • People
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
 • Monitoring
 • Planning
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Energy efficiency
 • Local (economic) development
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy network
Users did not rate this entry yet !
rating