View Resource

Kopenhaga, Dania Stolica inwestuje w zieloną energię
COPENHAGEN, Denmark A capital investment in green energy
Kopenhaga przyjęła jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych na świecie i zmierza do redukcji emisji dwutlenku węgla o 20% do roku 2015. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych środków miasto osiągnęło juz 25 % redukcję w latach 1990 – 2005. Istotna role odegrały tu lokalne zasoby. dzięki wykorzystaniu naturalnego potencjału wiatru możliwe było zainstalowanie na terenie miasta 14 turbin wiatrowych, wytwarzających elektryczność! Sukces działania opiera się o dobre planowanie i zaangażowanie lokalne. Indywidualni mieszkańcy oraz przedsiębiorstwa mogą kupować udziały w działalności turbin, w zamian za co mogą liczyć na zyski i przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest “neutralność węglowa” Kopenhagi – cel ambitny, ale możliwy do osiągnięcia w roku 2025.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Copenhagen_PL.pdf [LG Action case_Copenhagen_PL.pdf, 416.97 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • Financing
 • Renewables
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Financing
 • Guidance
 • Implementation
 • Planning
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Institutional
Topic:
 • Climate mitigation
 • Energy
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
 • Electricity
Renewable Energy Technology:
 • Wind energy
Users did not rate this entry yet !
rating