View Resource

Poradnik dotyczący organizacji lokalnych forów na temat energii
Guidelines on how to organise local forums
Poradnik wyjaśnia, jak krok po kroku zorganizować w gminie lokalne forum energetyczne. Celem Forum jest ocena sektora energetycznego w gminie, w tym jego mocnych i słabych stron oraz związanych z nim szans i zagrożeń. Forum pozwala również rozpoznać oczekiwania mieszkańców i lokalnych interesariuszy odnośnie polityki energetycznej prowadzonej przez władze lokalne.
The guide explaines step by step how to organise local energy forum in a municipality. Purpose of the forum is to evaluate energy situation of the municipality, including identification of its strenghts and weaknesses, as well as external opportunities and threats. The forum also enables local authorities to learn about expectations of its inhabitants and local stakeholders regarding local energy policy.
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Target
 • Standards
 • Energy
 • People
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
Published in: 12, 2012
Last updated: 12, 2012
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
Renewable Energy Technology:
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating