View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Władysławowo
Sustainable Energy Action Plan for Władysławowo
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Władysławowo przedstawia działania, które Władysławowo podejmie, aby ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. Plan został opracowany w oparciu o wyniki inwentaryzacji emisji przeprowadzonej dla lat 1995 i 2011. Działania przewidziane w Planie obejmują rozpowszechnienie gazu ziemnego, rozpowszechnienie ciepła sieciowego, termomoderniację budynków, modernizację oświetlenia budynków, instalację kolektorów słomecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz wprowadzenie systematycznego zarządzania energią.
SEAP for Władysławowo describes actions that Władysławowo will undertake in order to reduce its CO2 emissions by at least 20% by 2020. The Plan was developed on the basis of the results of the CO2 emission inventory conducted for 1995 and 2011. Actions envisaged in the Action Planinclude expansion of the natural gas system, installation of solar collectors and photovoltaic cells and introduction of regular energy monitoring.
Icon/category:
 • Methodology
 • Essential Element
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 5, 2012
Last updated: 5, 2012
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Geothermal energy
 • Solar energy
 • Solar energy - Photovoltaics (PV)
 • Solar energy - Solar thermal heat
Users did not rate this entry yet !
rating