View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa
Sustainable Energy Action Plan of Bielawa
SEAP dla miasta Bielawa przedstawia działania, które Bielawa podejmie, aby ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. Plan został opracowany w oparciu o wyniki inwentaryzacji emisji przeprowadzonej dla lat 1995 i 2009, jak również prognozę wielkości emisji w 2020 roku. Działania w nim przewidziane obejmują podniesienie efektywności wykorzystania energii, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizację i rozbudowę infrastruktury energetycznej i transportowej oraz podniesienie świadomości energetycznej mieszkańców.
SEAP for Bielawa describes actions that Bielawa will undertake in order to reducte its CO2 emissions. The Plan was developed on the basis of the results of the CO2 emisison inventory conducted for 1995 and 2009 and prognosis of CO2 emissions in 2020. Actions envisaged include improvement of energy efficiency, increase in RES use, modernisation and expansion of the energy and transport infrastructre and increasing energy awareness of the citizens.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 7, 2011
Last updated: 7, 2011
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Geothermal energy
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating