View Resource

NÆSTVED, Danmark Kommunalt ledet Zero Carbon Network involverer erhvervslivet
NAESTVED, Denmark Municipal-led Zero Carbon Network involves business sector
Som et led i sin klimaplan etablerede Næstved Kommune et netværk af virksomheder i efteråret 2009, der skulle medvirke til at reducere CO2-udledningen i regionen. I samarbejde med Zealand Business Connection og Zero Carbon Network opfordrer kommunen virksomheder til at lave regnskab over deres CO2-udledninger, sætte reduktionsmål, og at forberede en handlingsplan med en klar tidshorisont, der trinvis når de opstillede mål. Igennem projektet bidrager virksomhederne til en bedre klimabeskyttelse, de sparer penge gennem et reduceret energiforbrug og profilerer sig samtidig som ’grønne’ virksomheder.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Naestved_DK.pdf [LG Action case_Naestved_DK.pdf, 456.11 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Energy
 • People
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
 • Networking
 • Planning
Author: Government Denmark (LGDK)
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Business / service
 • Institutional
 • Municipal
Topic:
 • Climate mitigation
 • Corporate social responsibility
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating