View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielsko-Biała
Sustainable Energy Action Plan for Bielsko-Biała
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Bielsko-Biała przedstawia działania, które Bielsko-Biała podejmie, aby ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. Dokument składa się z dwóch części: raportu z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, wskazującego główne źródła emisji w mieście, oraz opisu działań z zakresu zrównoważonej energii, które zostaną wprowadzone na jego obszarze.

Sustainable Energy Action Plan for Bielsko-Biała describes actions that Bielsko-Biała will undertake in order to reduce its CO2 emissions by at least 20% by 2020. The document consists of two parts: (a) report from the GHG emissions inventory indicating main emission sources in the city and (b) description of sustainable energy actions and measures that will be implemented in its territory.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 12, 2009
Last updated: 12, 2009
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Geothermal energy
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating