View Resource

Wzorcowa polityka energetyczna
Model energy policy
Przyjęcie polityki energetycznej jest pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania energią w organizacji. Polityka energetyczna wyznacza ramy systemu i zawiera zobowiązanie organizacji do spełnienia odpowiednich wymogów prawnych, osiągnięcia wyznaczonych celów energetycznych i redukcji emisji związanych ze zużyciem energii. Załączony dokument przedstawia wzorcową politykę energetyczną, którą miasta i gminy wdrażające SZE mogą wykorzystać jako źródło inspiracji. Preparation of an energy policy is a first step in the development of the complex energy management system. The energy policy sets the frameworks of the whole system and includes organisation's commitment to comply with relevant legal requirements, achieve energy-related objectives and reduce energy-related emissions. Attached document contains a model energy policy that may be used as an inspiration for LAs planning to implement an EnMS.
Resource(s) downloads:
50000&1 SEAPs_wzorcowa polityka energetyczna.pdf [50000&1 SEAPs_wzorcowa polityka energetyczna.pdf, 260.94 kb]
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Target
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Energy
 • Policy
 • SEAP
Type of resource:
 • Benchmark / model
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • General information
 • Guidance
 • Policy (local)
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating