View Resource

CALVIÀ, Hiszpania Przekrojowe podejście do ochrony klimatu
CALVIÀ, Spain Focus on a comprehensive climate protection approach
Biuro ds. Zmian Klimatu w Calvii zostało powołane by koordynować strategie i programy samorządowe w dziedzinie klimatu
i zrównoważonego rozwoju. Dla lepszego rozpoznania źródeł emisji gazów cieplarnianych przeprowadzono inwentaryzacje emisji
i rozpoczęto działania w ramach przekrojowego programu. Calvià to miejscowość turystyczna, więc bardzo istotnym aspektem było pogodzenie wymagań ochrony przyrody z potrzebami sektora turystycznego, co nie mogło odbyć się bez aktywnego udziału mieszkańców.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Calvia_PL.pdf [LG Action case_Calvia_PL.pdf, 447.91 kb]
Icon/category:
 • Process
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • People
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Guidance
 • Implementation
 • Networking
 • Planning
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Energy efficiency
 • Water
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating