View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku
Sustainable Energy Action Plan for Warsaw
Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku wprowadza zintegrowane podejście do zarządzania energią i środowiskiem na poziomie lokalnym w celu uzyskania trwałej poprawy poziomu i komfortu życia mieszkańców, wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych oraz optymalizacji kosztów zaopatrzenia miasta i mieszkańców w energię przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
SEAP for Warsaw introduces integrated approach to the energy and environmental management on the local level. Its aim is to achieve permanent improvement of the quality of life of the citizens, growth in the reliability and quality of energy supply, growth in the use of natural energy resources and optimisation of the costs of supplying the city and its inhabitants with energy.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 9, 2011
Last updated: 9, 2011
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating