View Resource

Porady i rekomendacje dotyczące organizacji Miejskich Dni Inteligentnej Energii opracowane w oparciu o doświadczenia miast pilotażowych projektu MODEL
Guides and recommendations for organization of Municipal Intelligent Energy Days based on experiences of pilot cities participating in the MODEL project.
Raport zawiera podsumowanie i ocenę 31 Miejskich Dni Inteligentnej Energii zorganizowanych w miastach pilotażowych projektu MODEL w 2008 r., a także opracowane na tej podstawie rekomendacje na przyszłość. Raport prezentuje działania i rozwiązania, które w największym stopniu przyczyniły się do sukcesu MDIE oraz sugestie organizatorów, co można by usprawnić.

Report includes summary and evaluation of 31 Municipal Intelligent Energy Days organised in pilot cities of the MODEL project in 2008, as well as recommendations for future prepared on the basis of this evaluation. The report presents activities and solutions that mostly contributed to the success of MIEDs and organizers' suggestions on what could be improved.
Icon/category:
 • Methodology
 • Reporting
 • Energy
Type of resource:
 • Guideline / handbook
 • Report
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Guidance
 • Methodology
 • Reporting
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)
Published in: 2008
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Users did not rate this entry yet !
rating