View Resource

Broszura "Inspirujące programy finansowania"
Brochure "Inspirational financing schemes"
Broszura zawiera informacje o istniejących możliwościach finansowania różnych działań przewidzianych w Planie Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), obejmujących: wykorzystanie środków własnych samorządów, partnerstwa publiczno-prywatne, mobilizację środków partnerów lokalnych, wykorzystanie środków i programów krajowych oraz wykorzystanie środków i programów europejskich. Przedstawione możliwości finansowania cechuje silny potencjał replikacyjny i mogą stanowić źródło inspiracji dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia.
Icon/category:
 • Methodology
 • Energy
 • Financing
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Financing
 • Guidance
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating