View Resource

Navodila kako organizirati občinske inteligentne energetske dneve
Recommendations on how to organize Municipal Intelligent Energy Days
Obcinski inteligentni energetski dnevi predstavljajo povezavo med občani in lokalnimi akterji. Gre za komuniciranje o energetski ucinkovitosti,uporabi obnovljivih virov energije in povezavi med porabo energije in klimatskimi spremembami. Občine skupaj z lokalnimi akterji in občani (v skladu z akcijskim načrtom) pripravljajo številne aktivnosti npr. obiske lokacij, lokalna tekmovanja; forume, razstave, itn. Lokalne skupnosti bodo na ta način imele idealno priložnost, da predstavijo svoje prispevke in svojo vlogo za doseganje energetskih in
klimatskih ciljev EU na lokalni ravni. To bo naslovljeno na tisoče občanov.
Icon/category:
  • Tools
  • People
Type of resource:
  • Guideline / handbook
Medium:
  • Print resource
  • Electronic resource
Purpose:
  • Awareness raising
  • General information
Relevant for:
  • Europe
Sector:
  • Municipal
Language:
  • Slovene
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating