View Resource

REGGIO EMILIA, Włochy Nowe nawyki w transporcie miejskim
REGGIO EMILIA, Italy Encouraging behavior change in mobility
Miasto Reggio Emilia wprowadziło dwa oszczędne projekty – “Pedibus
i Bicibus” i ”Zbieraj zielone kilometry” – obejmujące zmianę postaw
i zachowań, zdrowszy tryb życia i redukcję emisji CO2 w transporcie szkolnym dzięki przemieszczaniu się na piechotę lub rowerem
i promowaniu innych przyjaznych dla środowiska środków transportu. Wszystkie te pozytywne zmiany zachowań można osiągnąć poprzez poprawę znajomości różnych opcji transport wśród młodzieży i rodziców.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Reggio Emilia_PL.pdf [LG Action case_Reggio Emilia_PL.pdf, 543.76 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • Policy
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Guidance
 • Implementation
Author: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Institutional
 • Municipal
Topic:
 • Climate mitigation
 • Transport
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating