View Resource

Poradnik. Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?
How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook
Poradnik składa się z 3 części. W pierwszej znajduje się opis procesu opracowywania i wdrażania SEAP, w drugiej można znaleźć wytyczne dotyczące bazowej inwentaryzacji emisji, a w trzeciej różne środki techniczne, które mogą być wprowadzone przez samorządy lokalne w różnych sektorach. Dokument został stworzony, aby pomóc we wdrażaniu SEAP krok po kroku. Nie tylko zawiera spójny zestaw zasad i zaleceń, ale przede wszystkim nowe pomysły działań w zakresie ochrony środowiska i emisji CO2. The guidebook consists of three part. The first is made to explain how to prepare and implement SEAP, the second provides guidance about setting baseline inventory emission, and final provides new techniques, which could be undertake by municipalities in different sectors. Document was created to assistance preparation and implementation SEAP step by step. It has coherent and brief set of rules as well as new ideas for environmental protection and reduction of CO2 emission.
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Essential Element
 • Political Commitment
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Energy
 • Financing
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
 • Implementation (tool)
 • Policy (local)
Publisher: The Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” (PNEC)
Published in: 12, 2012
Last updated: 12, 2012
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency -Action
Users did not rate this entry yet !
rating