View Resource

Broszura "Porozumienie Burmistrzów. Europejska inicjatywa angażująca miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu".
Brochure "The Convenant of Mayors. European initiative engaging cities and municipalities in actions for climate protection"
Broszura zawiera podstawowe informacje na temat Porozumienia Burmistrzów - ambitnej inicjatywy angażującej miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu. Informacje te obejmują odpowiedzi na pytania: jakie są zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia, jak przystąpić do Porozumienia, jak krok po kroku osiągnąć cele Porozumienia, co zyska twoje miasto przystępując do Porozumienia.

The brochure includes basic information on the Covenant of Mayors - ambitious initiative engaging cities and municipalities in activities for climate protection. The information include answers to following questions: what are the commitments of the Covenant signatories, how to join the Covenant, how to achieve Covenant objectives, what are the benefits of joining the Covenant?
Icon/category:
 • Essential Element
 • Energy
 • People
 • Renewables
Type of resource:
 • Guideline / handbook
 • News / Blogs
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • General information
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate change
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Users did not rate this entry yet !
rating