View Resource

K trajnostnemu načinu življenja, izobraževalni priročnik za odgovorno potrošnjo
Towards sustainable lifestyles, guide on sustainable consumption
Pomemben del potrošniške družbe predstavlja mladina. Navade, ki jih mladi pridobivajo danes, bodo namreč jutri v potrošniških vzorcih igrale odločilno vlogo. Njihove potrošniške odločitve bodo vsak dan bolj vplivale na življenjske sloge. Če torej hočemo spremeniti razsipne potrošniške razvade in jih približati trajnostnemu razvoju, moramo posebno pozornost posvetiti prav mladini.
Icon/category:
  • People
Type of resource:
  • Guideline / handbook
Medium:
  • Print resource
  • Electronic resource
Purpose:
  • Awareness raising
Author: UNESCO, UNEP
Published in: 9, 2007
Relevant for:
  • Europe
Sector:
  • Residential
Topic:
  • Sustainable consumption & production
Language:
  • Slovene
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating