View Resource

MUSEC - Мултиплициране на устойчивите енергийни общности. План за действия. Практики за изпълнение на енергийни политики.
Настоящият справочник представя добри практики за изпълнение на енергийни политики в 7 общини в България, Дания, Германия, Италия и Холандия. Той е предназначен за лица, които са разработват или изпълняват политики за устойчива енергийна ефективност и опазване на климата.
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Political Commitment
 • Process
 • Implement Action
 • Measures Implemented
 • Achievement
 • Technology
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
Publisher: MUSEC
Published in: 2008
Relevant for:
 • Europe
Topic:
 • Climate change
 • Energy
Language:
 • Bulgarian
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Technology
Renewable Energy Technology:
 • Solar energy
 • Wind energy
Users did not rate this entry yet !
rating