View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Łubianka
Sustainable Energy Action Plan for Łubianka
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Łubianka przedstawia działania, które Łubianka podejmie, aby ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. Działania te obejmują podniesienie efektywności wykorzystania energii, wytwarzanie i użytkowanie czystszej energii oraz mobilizację społeczeństwa obywatelskiego do uczestnictwa w realizacji Planu.
Sustainable Energy Action Plan for Łubianka describes actions that Łubianka will undertake in order to reduce its CO2 emissions by at least 20% by 2020. These actions include improvement of energy efficiency, production and use of cleaner energy and mobilisation of civil society to participate in the implementation of the Plan.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 3, 2010
Last updated: 3, 2010
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy use
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating