View Resource

Poradnik jak zorganizować Miejskie Dni Inteligentnej Energii
Recommendations on how to organize Municipal Intelligent Energy Days
Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE) są narzędziem służącym tworzeniu więzi pomiędzy miastami, ich mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami, a także służącym przekazywaniu informacji na temat efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz związku pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. Poradnik zawiera szereg przydatnych wskazówek, dzięki którym twoje Miejskie Dni Inteligentnej Energii okażą się prawdziwym sukcesem.

Municipal Intelligent Energy Days (MIED) are a tool for creating links between cities, citizens and local stakeholders and for disseminating information on energy efficiency, use of renewable energy sources and the links between use of energy and climate change. The guidebook contains a number of useful tips that will help you organize successful Municipal Intelligent Energy Days.
Icon/category:
 • Methodology
 • Energy
 • People
 • Renewables
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • General information
 • Guidance
 • Methodology
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)
Published in: 9, 2009
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate change
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy use
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Users did not rate this entry yet !
rating