View Resource

Åtgärdsmall
Denna mall kan användas som ett utökat och mer detaljerat stöd i handlingsplanen. Blå text är att ses som förslag och behöver inte användas till fullo om det inte passar med åtgärden i fråga. Använd mallen en gång för varje åtgärd.
Resource(s) downloads:
Åtgärdsmall [Åtgärdsmall.doc, 31 kb]
Icon/category:
 • Tools
 • Plan Action
Type of resource:
 • Checklist
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Guidance
 • Planning
Author: Klimatkommunerna (The Swedish Climate Municipalities)
Published in: 4, 2008
Last updated: 1, 2012
Relevant for:
 • Africa
 • Asia
 • Europe
 • Latin America
 • Northern America
 • Oceania
Sector:
 • Agriculture
 • Business / service
 • Forestry
 • Industrial
 • Institutional
 • Municipal
 • Residential
Language:
 • Swedish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating