View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Niepołomice
Sustainable Energy Action Plan for Niepołomice
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Niepołomice przedstawia działania, które Niepołomice podejmą, aby ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. Plan składa się z 3 części. Są to: (a) krótka charakterystyka gminy Niepłomice; (b) raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przeprowadzonej dla 2008 roku oraz (c) opis działań ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, obejmujących zarówno działania o charakterze inwestycyjnym, jak i działania miękkie.
Sustainable Energy Action Plan for Niepołomice describes actions that Niepołomice will undertake in order to reduce its CO2 emissions by at least 20% by 2020. The document consists of three parts: (a) short characteristics of the municipality of Niepłomice; (b) report from the GHG emissions inventory conducted for 2008 and (c) description of planned actions aiming at CO2 reduction, including both implementation of investments and of soft measures.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 9, 2010
Last updated: 9, 2010
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating