View Resource

Miejscowość Lolland, Dania Społeczność Wodorowa Lolland – przykład dla Europy
LOLLAND Municipality, Denmark Hydrogen Community Lolland – a European role model
Społeczność Wodorowa Lolland to demonstracyjna instalacja technologii wodorowej i ogniw paliwowych. Jej celem jest dostarczanie wytwarzanej w zrównoważony sposób energii bezpośrednio do końcowych użytkowników, w sposób stabilny i efektywny. Energia ta pochodzi z turbin wiatrowych
i jest przechowywana, aby zaspokajać zapotrzebowanie na ciepło
i elektryczność. Najbardziej zainteresowani w instalacji odbiorcy to przedsiębiorstwa, naukowcy i placówki edukacyjne z Danii i z zagranicy. Od sierpnia 2009 instalację odwiedziło ponad 300 grup, liczących od 20 do 600 zwiedzających.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Lolland_climate plan_PL.pdf [LG Action case_Lolland_climate plan_PL.pdf, 216.41 kb]
Icon/category:
 • Implement Action
 • Energy
 • Technology
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
Author: Government Denmark (LGDK)
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Topic:
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Innovation
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
 • Energy storage
Users did not rate this entry yet !
rating