View Resource

Energija oljčnih tropin, smernice za izvedbo projektov
Energy from pomace, guidelines for projects aiming
V dokumentu so opredeljene smernice, kako določiti in oceniti, pod katerimi pogoji je smiselno začeti uporabljati energetska postrojenja, ki energijo pridobivajo iz lokalno pridelanih oljčnih tropin namesto iz fosilnih goriv (večinoma dizelsko olje in zemeljski plin).
Oljčne tropine so pomemben vir v Evropski uniji (EU): vsako leto se jih pridela več kot sedem milijonov ton, ki bi se jih lahko uporabilo za proizvodnjo energije, namesto da se jih iz oljarn odvaža kot odpadke.
Smernice so že zlasti uporabne pri določitvi tehnoloških, ekonomskih in okoljskih lastnosti projekta ter pri oceni dolgoročne učinkovitosti projekta z vidika gospodarske smotrnosti.
Resource(s) downloads:
Energija oljčnih tropin [D5_2 Guidelines-SI.pdf, 3524.37 kb]
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Energy
 • Renewables
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
Author: MORE - Market of Olive Residues for Energy
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Agriculture
Topic:
 • Energy
 • Recycling & waste
Language:
 • Slovene
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
Users did not rate this entry yet !
rating