View Resource

Poročilo o primerih dobre prakse pri celostnem bioenergetskem načrtovanju
REPORT ON GOOD PRACTICES ON INTEGRATED BIOENERGY PLANNING
V okviru projekta MAKE IT BE smo izvedli študijo aktivnosti celostnega bioenergetskega načrtovanja zato, da bi naredili splošen pregled razvoja in opredelili značilne ovire (kolikor jih je, na osnovi razpoložljivih podatkov, možno ugotoviti) in dejavnike uspeha. Na osnovi te študije je bila razvita metodologija, s katero bo možno zajeti in predstaviti podobne vrste informacij pri izboru primerov dobre prakse. Iz daljšega seznama je bilo izbranih 16 primerov (predstavljeni so v delu A), iz različnih evropskih držav: Avstrije, Republike Češke, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Italije, Poljske, Slovenije, Švedske, Nizozemske in Združenega kraljestva (UK).
Resource(s) downloads:
Report SLOVENIAN.pdf [Report SLOVENIAN.pdf, 2626.55 kb]
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Baseline
 • Process
 • Implement Action
 • Monitor & Evaluate
 • Reporting
 • Energy
 • Renewables
Type of resource:
 • Report
Medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • General information
 • Guidance
 • Implementation
 • Methodology
 • Monitoring
 • Policy (local)
 • Policy (national)
 • Policy (regional)
 • Reporting
Published in: 2010
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Agriculture
 • Forestry
 • Industrial
Topic:
 • Biodiversity
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Innovation
Language:
 • Slovene
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Bioenergy - Biogas
 • Bioenergy - Biomass
 • Bioenergy - Biofuel
Users did not rate this entry yet !
rating