View Resource

København, Danmark En hovedstad investerer i grøn energi
COPENHAGEN, Denmark A capital investment in green energy
Med én af verdens mest ambitiøse klimaplaner for en hovedstad, har København sat mål om at reducere sin CO2-udledning med 20 % i 2015. København har allerede opnået en reduktion på 25 % fra 1990 til 2005 gennem forskellige tiltag, hvor særligt brugen af lokale ressourcer spillede en vigtig rolle. Da der er gode vindforhold blev det besluttet at installere 14 vindmøller til at producere grøn el – midt i byen! Konceptets succes er en kombination af god planlægning og lokalt engagement. Københavnere og virksomheder er inviteret til at købe andele i vindmølleparkerne. Til gengæld får de profitten og bidrager samtidig til CO2-neutralitet i København, hvilket er den ambitiøse og samtidig realistiske vision for 2025.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Copenhagen_Dansk.pdf [LG Action case_Copenhagen_Dansk.pdf, 429.29 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • Financing
 • Renewables
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Financing
 • Guidance
 • Implementation
 • Planning
Author: ICLEI Europe
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate mitigation
 • Energy
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
 • Electricity
Renewable Energy Technology:
 • Wind energy
Users did not rate this entry yet !
rating