View Resource

Bazowa Inwentaryzacja emisji (BEI)
Baseline emission inventory (BEI)
Prezentacja przedstawia znaczenie oraz podstawowe zasady sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w kontekście Porozumienia Burmistrzów. Pokazuje też, jak krok po kroku wyliczyć wielkość emisji z obszaru miasta/gminy.

The presentation introduces significance and basic rules of the development of baseline emission inventory (BEI) in the context of the Covenant of Mayors initiative. It also shows step-by-step how to calculate the emissions from the territory of the municipality.
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Baseline
 • Energy
 • Technology
Type of resource:
 • Presentation
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Methodology
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating