View Resource

MILTON KEYNES, Wielka Brytania Zbieranie biogazu z odpadków żywnościowych do Krajowej Sieci Gazowniczej
MILTON KEYNES, United Kingdom Biogas from food waste collection into National Grid
Milton Keynes, jeden z pierwszych samorządów lokalnych Wielkiej Brytanii, który wdrożył program zbiernai i recyklingu odpadów, podpisał umowę z firmą Renewable Power Systems na wykorzystanie odpadów organicznych i spożywczych i wytwarzanie biogazu, który zasili krajową sieć gazowniczą. Działania zostały poprzedzone identyfikacją najlepszych dostępnych opcji i przeprowadzeniem testów, które pozwoliły wybrać najbardziej korzystne energetycznie i środowiskowo podejście.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Milton Keynes_PL.pdf [LG Action case_Milton Keynes_PL.pdf, 507.93 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • Renewables
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
Author: ACR+
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Energy efficiency
 • Recycling & waste
 • Waste
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
 • Electricity
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
 • Bioenergy - Biogas
Users did not rate this entry yet !
rating