View Resource

Labā prakse Latvijas pašvaldībās. Piemēri.
SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Bureau Veritas Latvia 2014. gada 24.oktobrī, Siguldas novada domes telpās organizēja pirmo projekta apmācību projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem.

Apmācību mērķis bija informēt pašvaldību pārstāvjus par energopārvaldības galvenajiem ieguvumiem, trūkumiem, labās prakses piemēriem, iepazīstināt ar ISO 50001 galvenajiem principiem, kā arī noteikt nākamos soļus energopārvaldības sistēmas ieviešanā katrā pašvaldībā un izejas datu apkopošanā. Projektā ir iesaistījušās piecas Latvijas pašvaldības – Cēsis, Daugavpils, Sigulda, Smiltene un Valmiera. No katras pašvaldības apmācībās piedalījās 2-3 pārstāvji, kas arī turpmāk iesaistīsies projekta aktivitātēs un energopārvaldības sistēmas ieviešanā savā pašvaldībā.
Icon/category:
  • Tools
  • Essential Element
  • Achievement
  • Champion
  • SEAP
Type of resource:
  • Presentation
Medium:
  • Electronic resource
Purpose:
  • General information
Published in: 10, 2014
Relevant for:
  • Europe
Language:
  • Latvian
Free to use: No
Users did not rate this entry yet !
rating