View Resource

LJUBLJANA, Słowenia Usprawnienia energetyczne w budynkach socjalnym
LJUBLJANA, Slovenia Energy improvements in social housing
W kilku słowach
Samorząd Ljubljany, za pośrednictwem Funduszu Budownictwa Komunalnego, wdraża program efektywności energetycznej, obejmujący remont istniejących budynków i konstrukcje nowych. Celem jest obniżenie kosztów utrzymania i zarządzania, osłabienie wpływu na środowisko (poprzez oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych)
a także obniżenie kosztów życia, ponoszonych przez mieszkańców, pochodzących zazwyczaj z uboższych warstw społecznych.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Ljubljana_PL.pdf [LG Action case_Ljubljana_PL.pdf, 507.93 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • Financing
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Financing
 • Guidance
 • Implementation
Author: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
 • Residential
Topic:
 • Buildings
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy use
 • Electricity
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating