View Resource

ENERGY 21 - Практики за развитие на устойчиви енергийни общности. Наръчник
European best practices for SEC development. Handbook.
Настоящият Наръчник представя добри практики и примери за изпълнение на устойчиви енергийни иницициативи за развитие на местните общности в контекста на постигане целите на Европейския съюз в областта на рационално управление на енергията, използване на възобновяемите енергийни източници и опазване на околната среда.
Resource(s) downloads:
Guidebook_best_practices_bg.pdf [Guidebook_best_practices_bg.pdf, 2794.73 kb]
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Political Commitment
 • Process
 • Implement Action
 • Measures Implemented
 • Monitor & Evaluate
 • Achievement
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
Author: UBBSLA
Published in: 2009
Relevant for:
 • Europe
Language:
 • Bulgarian
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy use
Users did not rate this entry yet !
rating