View Resource

Инструмент за интелигентно енергийно приложение
Intelligent Energy Application Tool
В рамите на проект SECHURBA (IEE)бе разработен софтуер, който моделира потенциалните възможности за
приложение на устойчива енергия в исторически
сгради. Този инструмент за интелигентно енергийно
приложение е създаден, за да оцени потенциала за
интегриране на ВЕИ и РИЕ на две нива.
Icon/category:
 • Methodology
 • Standards
 • Champion
 • Renewables
Type of resource:
 • Tool
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation (tool)
Published in: 4, 2010
Relevant for:
 • Europe
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • English
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency -Technology
Users did not rate this entry yet !
rating