View Resource

Plan Działań na rzecz Zrównowarzonej Energii (SEAP)
Sustainable Energy Action Plan (SEAP)
Prezentacja informuje czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) sporządzany w kontekście Porozumienia Burmistrzów, jakie elementy powinien zawierać i jakie są zasady jego sporządzania. Przedstawia też rolę Wspólnego Centrum Badawczego w ocenie planów i wspieraniu ich opracowania od strony technicznej.

The presentation informs what is a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) developed in the context of the Covenant of Mayors, what elements it should include and what are the rules for its preparation. It also presents the role of Joint Research Centre in the evaluation of SEAPs and supporting SEAP development from technical point of view.
Icon/category:
 • Methodology
 • Plan Action
 • Standards
 • Energy
 • Policy
Type of resource:
 • Presentation
Medium:
 • Print resource
Purpose:
 • Methodology
Publisher: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating