View Resource

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Raciechowice
Sustainable Energy Action Plan for Raciechowice
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Raciechowce przedstawia działania, które Raciechowice podejmą, aby ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. Plan składa się z 3 części. Pierwsza część zawiera krótką charakterystykę gminy, druga - raport z inwentaryzacji gazów cieplarnianych przeprowadzonej dla 1996 roku, a trzecia działania inwestycyjne i edukacyjne, których realizacja przyczyni się do zaplanowanej redukcji emisji CO2.

Sustainable Energy Action Plan for Raciechowice describes actions that Raciechowice will undertake in order to reduce its CO2 emissions by at leat 20% by 2020. The Plan consist of three parts. The first part includes short characteristics of the municipality, the second part includes report from the GHG emissions inventory conducted for 1996 and the third part includes description of investments and soft measured that will be implement in Raciechowice in order to achieve planned CO2 reduction.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Achievement
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Action plan
 • Report
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Implementation
 • Policy (local)
Published in: 8, 2011
Last updated: 8, 2011
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy efficiency
 • Energy efficiency -Action
Renewable Energy Technology:
 • Solar energy
Users did not rate this entry yet !
rating