View Resource

Energy for Mayors Pakiet szkoleniowy dla Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających:Podsumowanie wykonawcze
EXECUTIVE SUMMARY - Training Package for Supporting Structures of the Covenant of Mayors
W ramach projektu ENERGY FOR MAYORS (E4M), współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy, zaplanowano i zrealizowano szereg działań szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji następujących grup:
- Struktury Wspierające Porozumienie Burmistrzów (CoM), obecnie występujące pod nazwą Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających, które doradzają gminom i wspierają je w planowaniu lokalnych działań z zakresu zrównoważonej energii;
- Miasta i gminy (potencjalni sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów) zaangażowane w działania z zakresu ochrony klimatu i zrównoważonej energii.
Resource(s) downloads:
D2-1,2,4 SST Training Package_ExSu_PL.pdf [D2-1,2,4 SST Training Package_ExSu_PL.pdf, 983.09 kb]
Icon/category:
 • Tools
 • Process
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Monitor & Evaluate
 • Energy
 • Policy
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Guidance
 • Implementation
 • Monitoring
 • Planning
Author: ICLEI Europe
Published in: 11, 2011
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Climate change
 • Climate mitigation
 • Energy
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Users did not rate this entry yet !
rating