View Resource

LJUBLJANA, Slovenien Energimæssige forbedringer i sociale boligbyggerier
LJUBLJANA, Slovenia Energy improvements in social housing
Ljubljana kommune er i færd med at gennemføre et program, der skal renovere eksisterende offentlige boliger og bygge nye bæredygtige boliger. Dette gør kommunen gennem sin Offentlige Boligfond. Målet er at reducere de administrative udgifter og forbrugsudgifter til offentlige sociale boligbyggerier, ved at hæve standarden og reducere miljøpåvirkningen samt omkostningerne for beboerne, der normalt har en lav social baggrund.
Resource(s) downloads:
LG Action case_Ljubljana_DK.pdf [LG Action case_Ljubljana_DK.pdf, 508.21 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
 • Financing
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Financing
 • Guidance
 • Implementation
 • Planning
Author: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
 • Residential
Topic:
 • Buildings
 • Climate mitigation
 • Energy
 • Energy efficiency
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy use
 • Electricity
 • Energy efficiency
Users did not rate this entry yet !
rating