View Resource

PORTO-REGIONEN, Portugal Mindre affald, mindre CO2 – regionens tilgang til klimabeskyttelse
PORTO REGION, Portugal Less waste, less carbon – a climate protection approach in the region
Affaldsområdet er et vigtigt og ofte undervurderet område, der kan bidrage til at reducere CO2-udslippet. LIPOR – Portos tværkommunale affaldshåndteringssystem er ansvarlig for forvaltningen, behandlingen og udnyttelsen af det kommunale husholdningsaffald fra otte kommuner i Porto-regionen: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo og Vila do Conde.
Med et areal på 650 km2 og omkring 1.000.000 indbyggere forvalter LIPOR mere end 500.000 ton affald om året. Virksomheden startede et projekt, der skulle evaluere dets CO2-fodaftryk og identificere, hvordan en reduktion kunne opnås. Dette gjordes via en række initiativer, der dækker forskellige områder af relevans for affaldsområdet, såsom: affaldsindsamling, uddannelse og energieffektivitet.
Resource(s) downloads:
LG Action case_porto_DK.pdf [LG Action case_porto_DK.pdf, 504.98 kb]
Icon/category:
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Energy
Type of resource:
 • Case Study
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
 • Implementation
Author: ACR+
Published in: 2011
Relevant for:
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Energy
 • Recycling & waste
 • Waste
Language:
 • Danish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Energy production
Users did not rate this entry yet !
rating