View Resource

DESGEL 3.0: Programa de Diagnòstic Energètic i Simulació de Gasos d’Efecte hivernacle Locals - Guida basica
DESGEL 3.0: Programme for Energy Diagnosis and Simulation of the Local Effects of Greenhouse Gases - Basic guide
DESGEL 3.0 és un programa informàtic dissenyat a través del Grup de Treball d’Energia i Canvi Climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per facilitar el desenvolupament d’estratègies de planificació energètica amb l’objectiu de reduir l’ús de recursos energètics no renovables i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
DESGEL 3.0 està dissenyat per treballar en l’àmbit municipal, amb una metodologia específica per ser utilitzada pels governs locals i amb una estructura que permet la introducció, la incorporació i l’exportació
de dades municipals mitjançant una senzilla interfície informàtica.
El programa facilitarà als tècnics municipals la ealització de càlculs i la representació numèrica i gràfica de balanços i indicadors municipals. També els permetrà obtenir la radiografia energètica i d’emissions
de GEH del municipi.
Resource(s) downloads:
guia_basica_DESGEL software.pdf [guia_basica_DESGEL software.pdf, 5404.54 kb]
Icon/category:
Type of resource:
 • Tool
Medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • General information
 • Implementation
 • Monitoring
 • Planning
 • Policy (local)
 • Reporting
Author: Diputació de Barcelona
Relevant for:
 • Europe
Topic:
 • Climate mitigation
Language:
 • Catalan
Free to use:
Users did not rate this entry yet !
rating