Search resources

Results per page:
Page:
Order by:

Last change | Title

Search results 1-25 from 278 results

“Training of Local Authorities Experts on the Identification, Development and Implementation of Energy Efficiency Projects in Municipalities” SAVE Project 4.1031/Z/02-095
The ultimate goal of the project was to accelerate energy efficiency market formation activities for the implementation of Rational Use of Energy (RUE) and Energy Efficiency measures in as many as ...
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Essential Element
 • Political Commitment
 • Process
 • Energy
 • Policy
Type of resource:
 • Weblink
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • Guidance
 • Methodology
 • Planning
 • Policy (local)
Language:
 • English
Relevant in:
 • Austria
 • Bulgaria
 • Czech Republic
 • Greece
 • Hungary
 • Romania
 • Slovak Republic
Wzorcowa polityka energetyczna
Model energy policy
Przyjęcie polityki energetycznej jest pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania energią w organizacji. Polityka energetyczna wyznacza ramy systemu i zawiera zob ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Target
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Standards
 • Energy
 • Policy
 • SEAP
Type of resource:
 • Benchmark / model
 • Guideline / handbook
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • General information
 • Guidance
 • Policy (local)
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Poland
Prezentacja o projekcie 50000&1 SEAPs oraz integracji planów SEAP z systemami zarządzania energią
Presentation on the 50000&1 SEAPs project and the integration of SEAPs with energy management systems
Prezentacja przedstawia projekt 50000&1 SEAPs, mający na celu wsparcie miast i gmin w zrównoważonym zarządzaniu energią poprzez wprowadzenie kompleksowego podejścia do integracji lokalnych Pl ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Energy
 • SEAP
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • General information
 • Policy (local)
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Poland
Integracja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001
Integration of a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) with the Energy Management System following ISO 50001
Dokument ma pomóc zainteresowanym miastom i gminom w integracji ich Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (lub innych planów energetycznych) z systemem zarządzania energią zgodnym ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Benchmark
 • Achievement
 • Energy
 • Financing
 • Policy
 • SEAP
Type of resource:
 • Benchmark / model
 • Guideline / handbook
 • News / Blogs
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • General information
 • Policy (local)
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Poland
Province of Modena and the Covenant of Mayors
Dissemination material on "energy management for sustainable action plans". The material was presented during the 1st Centralised Training Session, which was held in Padua on the second and third o ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Measures Implemented
 • Achievement
 • Energy
 • People
 • Renewables
 • SEAP
 • Supporters & Coordinators
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • General information
 • Guidance
Language:
 • English
 • Italian
Community power: oportunities and challenges of change across Europe
Presentation shared during the CO-POWER event on Community Energy that took place in Budapest on the 5th of May.
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Monitor & Evaluate
 • Reporting
 • Energy
 • People
 • Renewables
 • Community Energy
Type of resource:
 • Action plan
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • General information
 • Guidance
 • Policy (international)
 • Reporting
Language:
 • English
Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR
Presentation shared during the CO-POWER event on Community Energy that took place in Prague on the 12th of May.
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Energy
 • Policy
 • Renewables
 • Community Energy
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
Language:
 • Czech
Relevant in:
 • Czech Republic
City of Aalborg - Energy Vision 2050
Presentation shared during the CO-POWER event on Community Energy that took place in Aalborg on the 20th of May.
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Energy
 • Renewables
 • Community Energy
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
 • Policy (local)
Language:
 • English
Relevant in:
 • Denmark
CoM and multilevel governance – case studies
Experiences, methodologies and ideas shared among new and experienced Covenant Supporters and Coordinators (C&S) during the 1st [url="http://www.mayorsinaction.eu//home/"]Mayors in Action[/url] Cen ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Policy
 • Renewables
 • Supporters & Coordinators
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
Language:
 • English
The support of the Province of Torino to implement municipal actions
Experiences, methodologies and ideas shared among new and experienced Covenant Supporters and Coordinators (C&S) during the 1st [url="http://www.mayorsinaction.eu//home/"]Mayors in Action[/url] Cen ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Measures Implemented
 • Reporting
 • Supporters & Coordinators
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
Language:
 • English
The Province of Modena and the Covenant of Mayors
Materials presented during the 50000%1 SEAPs' 1st Centralized Training Session in Padova (Italy) on the 2-3 April 2014.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Renewables
 • SEAP
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
Language:
 • English
50000&1SEAPs: initial work in the Municipality of Pordenone, Italy – a technical experience
Materials presented during the 50000&1 SEAPs' 2nd Centralized Training Session in Barcelona (Spain) on the 1-2 October 2014.
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Energy
 • Renewables
 • SEAP
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
Language:
 • English
Introduction to Madrid climate and energy strategy: Renewable Energy and Energy Efficiency & communities
The City of Madrid energy and climate change action plan presented during the CO-POWER Workshop in Madrid, 5th February 2015
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Plan Action
 • Policy
 • Renewables
 • Community Energy
Type of resource:
 • Presentation
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • General information
Language:
 • English
Poradnik dobrych praktyk projektu RENERGY
Good practice guidebook of RENERGY project
Poradnik powsta? w ramach projektu RENERGY, wspó?finansowanego ze ?rodków Programu INTERREG IVC. Zawiera 12 dobrych praktyk zrealizowanych w regionach uczestnicz?cych w projekcie. Good practic ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Target
 • Process
 • Benchmark
 • Achievement
 • Energy
 • People
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Case Study
 • Guideline / handbook
Type medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Poland
Broszura ko?cowa projektu Ogród nad G?ow?
Final brochure of Garden over the head project
Broszura prezentuj?ca najwa?niejsze dzia?ania i rezultaty projektu Ogród nad G?ow?, wspó?finansowanego ze ?rodków Funduszu Szwajcarskiego. The brochure is presenting the most important activi ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Target
 • Reporting
 • Benchmark
 • Achievement
 • People
 • Policy
Type of resource:
 • Report
Type medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Policy (international)
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Saint Helena
 • Switzerland
Good practices guidebook of RENERGY project
The Good practice guidebook was prepared due to implementation of RENERGY project, co-financed by INTERREG IVC Program. It consist of description of 12 good practices implemented in partners’ re ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Process
 • Benchmark
 • Achievement
 • Policy
Type of resource:
 • Case Study
 • Guideline / handbook
Purpose:
 • Awareness raising
 • Guidance
Language:
 • English
Relevant in:
 • Austria
 • Denmark
 • Germany
 • Hungary
 • Italy
 • Latvia
 • Poland
 • Romania
 • United Kingdom
Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i ?yj?cych ?cian. Poradnik dla gmin
Podradnik jest pierwszym polskim opracowaniem po?wi?conym zasadom projektowania i wykonywania zielonych dachów i ?yj?cych ?cian. To kompendium wiedzy o projektowaniu ogrodów na dachach i ?cianach ...
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Implement Action
 • Standards
 • Energy
 • Technology
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Type medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
 • Methodology
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Poland
Broszura “Jak stworzy? Klub Porozumienia Burmistrzów"
"How to create Covenant of Mayors Club?"brochure
Broszura powsta?a w ramach projektu NET-COM finansowanego ze ?rodków Programu Inteligentna Energia dla Europy. Brochure was prepared due to implementation of NET-COM project co-financed by Inte ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Process
 • Achievement
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • Networking
Language:
 • Polish
Relevant in:
 • Poland
Copenhagen Climate Adaptation Plan
"With this climate adaptation plan we will outline the challenges the city faces in the short and medium terms as a result of changes we expect in the future climate. We will also identify those so ...
Icon/category:
 • Methodology
 • Essential Element
 • Political Commitment
 • Baseline
 • Reporting
Type of resource:
 • Action plan
 • Guideline / handbook
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Planning
Language:
 • English
Relevant in:
 • Denmark
COMMUNITY ENERGY FOR LOCAL AUTHORITIES - Introductory guide
To help the community energy sector to reach its potential, Pure Leapfrog has been convening a series of roundtables to explore various approaches that local authorities can take to establish, co-d ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Energy
 • People
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Capacity development
 • General information
 • Guidance
 • Policy (local)
Language:
 • English
Relevant in:
 • United Kingdom
UK Community Energy Strategy: Full Report
This is the UK government’s first ever Community Energy Strategy. It marks an important step in meeting the government's commitment to encourage community-owned renewable energy schemes, set out ...
Icon/category:
 • Methodology
 • Essential Element
 • Political Commitment
 • Target
 • Energy
 • People
 • Policy
 • Renewables
Type of resource:
 • Report
 • Study
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
 • Planning
 • Policy (local)
 • Policy (national)
Language:
 • English
Relevant in:
 • United Kingdom
Info FEDARENE: Focus on fuel poverty
Fuel poverty can be defined as a situation whereby a household struggles to afford adequate heating. It is caused by a combination of poor energy efficiency of the building, high energy bills, and ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Measures Implemented
 • Energy
 • Financing
 • People
Type of resource:
 • News / Blogs
 • Report
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Guidance
 • Reporting
Language:
 • English
ESPON ATLAS - Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy
ESPON has published an Atlas to analyse the territorial dimension of the Europe 2020 Strategy and to present the regional and, when possible, urban dimension of Smart, Sustainable and Inclusive Gro ...
Icon/category:
 • Tools
 • Political Commitment
 • Measures Implemented
 • Monitor & Evaluate
 • Reporting
 • Achievement
 • Financing
 • Policy
Type of resource:
 • Database
 • Study
 • Tool
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
 • Reporting
Language:
 • English
Multi-Level Governance Guide
The COOPENERGY MLG Guide, based on experiences from nine European Sustainable Energy Regions, aims to provide all the information you need in order to implement collaborative sustainable energy pla ...
Icon/category:
 • Methodology
 • Tools
 • Political Commitment
 • Target
 • Plan Action
 • Implement Action
 • Monitor & Evaluate
 • Energy
 • Financing
 • People
 • Renewables
Type of resource:
 • Tool
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Capacity development
 • Financing
 • Guidance
 • Implementation (tool)
 • Methodology
 • Planning
 • Policy (regional)
Language:
 • English
Germanwatch report: The End of EU Climate Leadership
The EU is no longer the world leader on climate policies. Other major countries have caught up or even outpaced the EU. U.S. and China now show at least as much headway in their climate change poli ...
Icon/category:
 • Political Commitment
 • Process
 • Policy
Type of resource:
 • Report
 • Study
Type medium:
 • Electronic resource
Purpose:
 • Awareness raising
 • Policy (international)
 • Reporting
Language:
 • English